جدید ترین مطالب

ایمنی و بهداشت صنایع کوچک (واحدهای صنفی) پاورپوینت PPT

ایمنی و  بهداشت صنایع کوچک (واحدهای صنفی) پاورپوینت PPT

كارگران صنايع كوچك سهم بزرگي از كل نيروي كار را (نزدیک به 50 درصد) شامل می‌شوند. به سبب اندازه اين صنايع آن‌ها از بسياري از مزايايي صنايع بزرگ محرومند كه از جمله آن‌ها دسترسي ناكافي به خدمات ایمنی و سلامت کار ...


پاورپوینت معاینات شغلی (طب کار) PPT

پاورپوینت معاینات شغلی (طب کار) PPT

معاینات طب کار جزء جدا نشدنی سیستم سلامت شغلی کارگران می باشد که با انجام آنها می توان نه تنها بیماری های شغلی را به سرعت تشخیص داد و از پیشرفت بیماری های شغلی جلوگیری کرد بلکه سیری از روند سلامتی کارگران را به دست داده و در گرفتن غرامت شغلی ...


پاورپوینت معاینات شغلی (طب کار) PPT

معاینات طب کار جزء جدا نشدنی سیستم سلامت شغلی کارگران می باشد که با انجام آنها می توان نه تنها بیماری های شغلی را به سرعت تشخیص داد و از پیشرفت بیماری های شغلی جلوگیری کرد بلکه سیری از روند سلامتی کارگران را به دست داده و در گرفتن غرامت شغلی ...

جدایی بهداشت محیط و حرفه ای...!؟

جدایی بهداشت محیط و حرفه ای...!؟

بعد از رایزنی نماینده مجلس و نماینده خانه کارگر آقای علی رضا محجوب با آقای نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در ارتباط با جداسازی بخش های بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای(کار) از لحاظ اداری، وزیر بهداشت آقای نمکی قول های اولیه را در موافقت با این امر داده اند. امروز چهارشنبه 13 شهوریور 98 برخی از ...


جدایی بهداشت محیط و حرفه ای...!؟

بعد از رایزنی نماینده مجلس و نماینده خانه کارگر آقای علی رضا محجوب با آقای نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در ارتباط با جداسازی بخش های بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای(کار) از لحاظ اداری، وزیر بهداشت آقای نمکی قول های اولیه را در موافقت با این امر داده اند. امروز چهارشنبه 13 شهوریور 98 برخی از ...


  پر بیننده ترین مطالب

معاينات بدو استخدام موضوع ماده 90 قانون تامین اجتماعی(27199)

معاينات بدو استخدام موضوع ماده 90 قانون تامین اجتماعی

معاينات بدو استخدام موضوع ماده 90 قانون تامین اجتماعی

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر الزام معاینات پزشکی قبل از استخدام(11554)

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر الزام معاینات پزشکی قبل از استخدام

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر الزام معاینات پزشکی قبل از استخدام

انواع معاینات سلامت شغلی (طب کار)(9797)

انواع معاینات سلامت شغلی (طب کار)

انواع معاینات سلامت شغلی (طب کار)

دستورالعمل معاینات سلامت شغلی 97 و شیوه نامه اجرایی آن(7918)

دستورالعمل معاینات سلامت شغلی 97 و شیوه نامه اجرایی آن

آخرین دستورالعمل جدید معاینات سلامت شغلی 97 (نسخه نهایی) و شیوه نامه اجرایی آن به پیوست جهت دانلود بارگذاری شده است. این دستورالعمل از سوی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت قانونمند سازی معاینات طب کار صادر گردیده است.

کارت سلامت رانندگان(7579)

کارت سلامت رانندگان

کارت سلامت رانندگان

آشنایی با اصول و الزامات معاینات دوره ای شاغلین(6980)

آشنایی با اصول و الزامات معاینات دوره ای شاغلین

آشنایی با اصول و الزامات معاینات دوره ای شاغلین

چشم و اهمیت آن در معاینات سلامت شغلی(6639)

چشم و اهمیت آن در معاینات سلامت شغلی

چشم و اهمیت آن در معاینات سلامت شغلی(طب کار)

تعرفه معاینات بدو استخدام ۹۸(6064)

تعرفه معاینات بدو استخدام ۹۸

هزینه معاینات بدو استخدام