قوانین و مقررات سلامت شغلی

کارت سلامت رانندگان

آخرین دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاینات پزشکی و ضوابط صدور کارت سلامت رانندگان ویرایش 1398

مقررات و استانداردهای ایمنی و بهداشت کار + PPT

هر سازمان و جامعه ای امروزه برای بقا نیاز به وضع قوانین و مقررات و اجرای آنها دارد. از جمله مهم ترین قوانین هر سیستمی قوانین مرتبط با ایمنی و بهداشت کارکنان می باشد. چراکه با جان و سلامت افراد سر و کار دارد. این عامل می تواند با اجبار قانونی جلوی بسیاری از تخلفات مرتبط را بگیرد. به منظور آشنایی با سلسله مراتب قانونی ...

دانلود اپلیکیشن «آسا تامین» نرم افزار دسترسی به قوانین تامین اجتماعی

برنامه کاربردی آسا تأمین با تلاش موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، جهت دسترسی آسان به متن قانون تأمین اجتماعی تهیه و منتشر شده است. این نرم‌افزار اندرویدی کاربردی، مبتنی بر کتاب «قانون تأمین اجتماعی» طراحی شده است و ...

دستورالعمل معاینات سلامت شغلی 97 و شیوه نامه اجرایی آن

آخرین دستورالعمل جدید معاینات سلامت شغلی 97 (نسخه نهایی) و شیوه نامه اجرایی آن به پیوست جهت دانلود بارگذاری شده است. این دستورالعمل از سوی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت قانونمند سازی معاینات طب کار صادر گردیده است.

دستورالعمل کارت سلامت رانندگان

دستورالعمل کارت سلامت رانندگانابتدا قبلی 1    بعدی انتها