بهداشت حرفه ای

پوستر روز جهانی ایمنی و سلامت کار

فایل پوستر روز جهانی ایمنی و سلامت کار 2020

مستندسازی در امور ایمنی و بهداشت حرفه ای (مدیریت مستندات)

مستندسازی همان حفظ تاریخچه فعالیت ها یا اقدامات یک فرد یا سازمان است که این عمل از زمان ایجاد تا مشخص شدن تکلیف نهایی آنها بایستی انجام گیرد. مستندسازی جزء الفبای کارهای تخصصی است و به خصوص در امور ایمنی و بهداشت...

اصول فاصله گذاری اجتماعی در محیط کار در برابر کروناویروس

فاصله گذاری اجتماعی در محیط کار در زمان شیوع کروناویروس(بیماری کوید-19) به قرار زیر است:

راهنمای مراحل پوشیدن و در آوردن وسایل حفاظت فردی بیمارستانی(پوستر با کیفیت)

راهنمای مراحل پوشیدن و در آوردن وسایل حفاظت فردی بیمارستانی(پوستر با کیفیت)

پوستر ورزش و نرمش های مشاغل اداری(دانلود فایل با کیفیت)

کارکنان اداری به واسطه اینکه در اکثر اوقات کارشان به صورت ساکن نشسته اند یکی از فاکتورهای اساسی آسیب زا برای آنها کم تحرکی است. از طرفی توصیه شده است که این کارکنان بعد از هر 45 دقیقه کار مداوم حداقل 10 دقیقه استراحت داشته باشند. در این فاصله می توان برخی حرکات کششی و نرمشی را انجام داد تا به شادابی و سلامت آنها کمک کرد. در پایین یک نمونه پوستر با کیفیت از این ورزش ها جهت استفاده شامل نصب روی دیوار تهیه شده است. جهت دانلود به...

پوستر پیشگیری از مسمومیت و حریق در استفاده از مواد گندزدا(ضدعفونی کننده)

باتوجه به گسترش بیماریهای عفونی واگیردار مثل کروناویروس نیاز به استفاده از محلول های ضدعفونی بیشتر شده است. این امر موجب ایجاد مسمومیت های و حتی حریق های ناشی از...ابتدا قبلی 1       بعدی انتها