کارگاه های آموزشی

کارگاه آموزشی ایمنی و بهداشت کارکنان اداری

بررسی‌ها نشان می‌دهد سلامت کارکنان در محیط‌های اداری به شدّت تهدید می‌شود. کار کردن در محیط‌های اداري اگرچه گاهي اوقات به عنوان كارهاي ايمن در نظر گرفته می‌شود ولي اين نوع مشاغل نيز می‌توانند منجر به يك سري ریسک‌های بالقوه براي كاركنان شوند كه از جمله آن‌ها خستگي چشم، سندرم كار بيش از حد، سردرد، لغزش، سرخوردن، آسیب‌های ناشي از حمل دستي اشيا و مشكلات ناشي از نشستن بيش از حد می­باشد. با این حال در رابطه با این مسئله هنوز اطلاع رسانی و آموزش کافی ارائه نشده است...

عناوین کارگاه های آموزشی

سرفصل های آموزشی مرتبط با ایمنی، سلامت و طب کارابتدا قبلی 1 بعدی انتها