جدید ترین مطالب

تست کور رنگی برای تشخیص اولیه کور رنگی (کارگران)

تست کور رنگی برای تشخیص اولیه کور رنگی (کارگران)

کور رنگی یکی از مشکلات چشم است که در توانایی تشخیص رنگ ها و سایه ها کاهش می یابد. این مشکل در مردان بیشتر شایع است و عمدتاً ارثی است ولی برخی بیماری ها، ضربه یا داروها نیز می توانند باعث کور رنگی شوند. کور رنگی ممکن است در صنعت و برای کارگران مخاطره آمیز نیز با...


بیماری های انگلی کبد

بیماری های انگلی کبد

کبد می تواند برای بسیاری از انگل ها چه برای سکونت و چه برای گذر در یک مرحله رشدشان جذاب باشد. معمولاً این امر باعث تخریب کبد می شود. البته انگل مالاریا که از طریق پشه انوفل منتقل می شود یک مرحله رشد کوتاه خود را در سلول های کبدی می گذراند، اما باعث آسیب کبد...


بیماری های انگلی کبد

کبد می تواند برای بسیاری از انگل ها چه برای سکونت و چه برای گذر در یک مرحله رشدشان جذاب باشد. معمولاً این امر باعث تخریب کبد می شود. البته انگل مالاریا که از طریق پشه انوفل منتقل می شود یک مرحله رشد کوتاه خود را در سلول های کبدی می گذراند، اما باعث آسیب کبد...  پر بیننده ترین مطالب

معاينات بدو استخدام موضوع ماده 90 قانون تامین اجتماعی(30048)

معاينات بدو استخدام موضوع ماده 90 قانون تامین اجتماعی

معاينات بدو استخدام موضوع ماده 90 قانون تامین اجتماعی

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر الزام معاینات پزشکی قبل از استخدام(12025)

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر الزام معاینات پزشکی قبل از استخدام

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر الزام معاینات پزشکی قبل از استخدام

انواع معاینات سلامت شغلی (طب کار)(10344)

انواع معاینات سلامت شغلی (طب کار)

انواع معاینات سلامت شغلی (طب کار)

دستورالعمل معاینات سلامت شغلی 97 و شیوه نامه اجرایی آن(8078)

دستورالعمل معاینات سلامت شغلی 97 و شیوه نامه اجرایی آن

آخرین دستورالعمل جدید معاینات سلامت شغلی 97 (نسخه نهایی) و شیوه نامه اجرایی آن به پیوست جهت دانلود بارگذاری شده است. این دستورالعمل از سوی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت قانونمند سازی معاینات طب کار صادر گردیده است.

تعرفه معاینات بدو استخدام ۹۸(8036)

تعرفه معاینات بدو استخدام ۹۸

هزینه معاینات بدو استخدام طب کار در سال 98 طبق ابلاغ انجمن صنفی مراکز تخصصی طب کار استان تهران با توجه به افزایش تعرفه های پزشکی، مبلغ یکصد و نود هزار تومان و با ...

کارت سلامت رانندگان(7676)

کارت سلامت رانندگان

کارت سلامت رانندگان

آشنایی با اصول و الزامات معاینات دوره ای شاغلین(7259)

آشنایی با اصول و الزامات معاینات دوره ای شاغلین

آشنایی با اصول و الزامات معاینات دوره ای شاغلین

چشم و اهمیت آن در معاینات سلامت شغلی(7095)

چشم و اهمیت آن در معاینات سلامت شغلی

چشم و اهمیت آن در معاینات سلامت شغلی(طب کار)