جدید ترین مطالب

سخنرانی علمی

سخنرانی علمی

جلسه علمی ماهیانه انجمن علمی طب کار ایران عنوان: غربالگری سلامت عمومی سخنران: جناب آقای دکتر صفائیان پنج شنبه ۶ تیر ماه ساعت ۸:۳۰ دفتر انجمن علمی طب کار ایران ( تقاطع خ نصرت غربی و ستایش)

  پر بیننده ترین مطالب

معاينات بدو استخدام موضوع ماده 90 قانون تامین اجتماعی(24768)

معاينات بدو استخدام موضوع ماده 90 قانون تامین اجتماعی

معاينات بدو استخدام موضوع ماده 90 قانون تامین اجتماعی

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر الزام معاینات پزشکی قبل از استخدام(11075)

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر الزام معاینات پزشکی قبل از استخدام

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر الزام معاینات پزشکی قبل از استخدام

انواع معاینات سلامت شغلی (طب کار)(8814)

انواع معاینات سلامت شغلی (طب کار)

انواع معاینات سلامت شغلی (طب کار)

کارت سلامت رانندگان(7417)

کارت سلامت رانندگان

کارت سلامت رانندگان

آشنایی با اصول و الزامات معاینات دوره ای شاغلین(6617)

آشنایی با اصول و الزامات معاینات دوره ای شاغلین

آشنایی با اصول و الزامات معاینات دوره ای شاغلین

چشم و اهمیت آن در معاینات سلامت شغلی(6015)

چشم و اهمیت آن در معاینات سلامت شغلی

چشم و اهمیت آن در معاینات سلامت شغلی

فرم پرونده پزشکی شاغلین(5715)

فرم پرونده پزشکی شاغلین

فرم پرونده پزشکی شاغلین

مجوزها(5521)

مجوزها

مجوزها