بهداشت حرفه ای

وسایل حفاظت فردی

وسایل حفاظت فردی حفاظت از کارکنان در برابر آن دسته از خطرات محيط کار را بر عهده دارند که به اندازه ي کافي با شيوه هاي دیگر کنترل نشده اند مثل استفاده از کلاه ایمنی ...

Haz-Map یا نقشه مخاطرات

هازمپ اولین بار برای اطلاعات مواد شیمیایی شامل 700 ماده از بسته مواد شیمیایی سازمان نایوش ایجاد گردید. هدف آسان کردن دسترسی به اطلاعات مرتبط از طریق کامپیوتر به صورتی کاربر پسند است...

چند ساعت کار کافی است؟

در طول قرن بيستم، هميشه سعی بر اين بوده است که ساعات کار هفتگی و حتّی ساعات روزانه کاهش پيدا کند. همه اين تلاش‌ها از اين تفکر سرچشمه می‌گیرد که کار برای زندگی است، نه زندگی برای کار...

قانون و حق شیر؟!

اخیراً دیده و شنیده می شود که بعضی از کارفرمایان به جای کنترل مواد شیمیایی شرکت خود(مثل سرب یا گرد و غبار)، به کارگران خود هزینه شیر یا یک پاکت شیر به صورت روزانه می دهند و به آن جنبه قانونی نیز می دهند! باید خدمت ایشان عرض کرد که ...

ارگونومی رنگ ها

کدام رنگ را برای محیط کارم انتخاب کنم؟

پوستر ارگونومی

ارگونومی، سازگار کردن کار با انسان است ( و نه انسان با کار). این دانش به دنبال کاهش آسیبهای اسکلتی عضلانی و همچنین افزایش بهره وری کارکنان است...ابتدا قبلی 1   بعدی انتها